Projekt: Dom za kruh

OPIS PROJEKTA:

Smo lesno proizvodno podjetje, ki izdeluje lesne izdelke za dom, na območju JV Sl.
S projektom dom za kruh, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo uspeli, povečati učinkovito rabo slovenskega bogastva (lesa) in posodobili poslovanje z nabavo novih strojev

VREDNOST PROJEKTA:
Skupna vrednost projekta znaša 139.262,29€

VIRI FINANCIRANJA:
  • Delno lastna sredstva.
  • Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (eu-skladi.si).
CILJI PROJEKTA:
  • Zagotovitev proizvodnih kapacitet ter izboljšani tehnološki postopki.
  • Ohranitev obstoječih kupcev.
  • Manjša poraba energije zaradi nove tehnološke opremljenosti.